Asnoru (asnoru) wrote,
Asnoru
asnoru

Прапанова для гарвыканкама

Часовня.jpg

[На русском...]В городе Гродно, по улице Понемуньской, находится неоготическая часовня – памятник архитектуры XIX века, включённый в государственный список историко-культурных ценностей Республики Беларусь под номером 412Г000167, координаты объекта: 53.660959, 23.869425. Несмотря на художественную и культурную ценность здания, подтверждённую включением в список историко-культурных ценностей, объект находится в неудовлетворительном состоянии: памятник архитектуры обезображен пристройками и недоступен для посещения, в том числе и туристам. Подобное состояние культового объекта представляется наглядным проявлением варварства и неуважения к истории и культуре Республики Беларусь. Возрождение данного здания может явиться первым шагом в комплексной реновации усадьбы «Понемунь» и превращении этого дворцово-паркового ансамбля в одну из популярных туристических достопримечательностей Гродно. Предлагаю вам рассмотреть вопрос реставрации часовни и передачи её католической общине города и дать ответ о возможности этих действий, в установленные законом сроки.

У горадзе Гродна, па вуліцы Панямуньскай, знаходзіцца неагатычная капліца – помнік архітэктуры XIX стагоддзя, уключаны ў дзяржаўны спіс гісторыка-культурных каштоўнасцей Рэспублікі Беларусь пад нумарам 412Г000167, каардынаты аб'екта: 53.660959, 23.869425. Нягледзячы на мастацкую і культурную каштоўнасць будынка, пацверджаную уключэннем у спіс гісторыка-культурных каштоўнасцяў, аб'ект знаходзіцца ў нездавальняючым стане: помнік архітэктуры зьнявечаны прыбудовамі і недаступны для наведвання, у тым ліку і турыстам. Падобны стан культавага аб'екта ўяўляецца нагляднай праявай варварства і непавагі да гісторыі і культуры Рэспублікі Беларусь. Адраджэнне дадзенага будынка можа з'явіцца першым крокам у комплекснай рэнавацыі сядзібы «Панямунь» і ператварэнні гэтага палацава-паркавага ансамбля ў адну з папулярных турыстычных славутасцяў Гродна. Прапаную вам разгледзець пытанне рэстаўрацыі капліцы і перадачы яе каталіцкай суполцы горада і даць адказ аб магчымасці гэтых дзеянняў, ва ўстаноўленыя законам тэрміны.

P.S. Адказу не было.

Матэрыялы па тэме на Hrodna.life S-13 Хартыя97
Tags: архитектура Гродно
Subscribe
  • Post a new comment

    Error

    default userpic
    When you submit the form an invisible reCAPTCHA check will be performed.
    You must follow the Privacy Policy and Google Terms of use.
  • 2 comments